Multiplustravel
Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า / ทัวร์ยอดนิยม >>

MZ_FD_ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
MZ_FD_ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กันยายน - พฤศจิกายน 2561
หอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน วิคตรอเรียพีค รีพลัสเบย์
MO_NX_ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
5,885 บาท
MO_NX_ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กันยายน 2561
การแสดงน้ำพุเต้นระบำ วัดผู่ถอ วัดเจ้าแม่กวนอิม
MO_NX_ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 9 วัด 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,993 บาท
MO_NX_ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 9 วัด 3 วัน 2 คืน
3
เดินทาง: สิงหาคม 2561
วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นปอล ช้อปปิ้งก๋งเป่ย วัดซีซาน
MO_EK_ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MO_EK_ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กันยายน 2561
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน
MO_HX_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,996 บาท
MO_HX_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2 คืน
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา ลีหยุนมุน 3 วัน 2 ตืน
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา ลีหยุนมุน 3 วัน 2 ตืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง วิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน พระใหญ่โป่วหลิน
MZ_HX_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
MZ_HX_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม
MH_FD_ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,765 บาท
MH_FD_ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2561
สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ ช้อปปิ้งหล่อวู่ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ
MZ_CX_ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
MZ_CX_ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2561
วัดโป่วหลิน City gate Outlet ดิสนีย์แลนด์ รถรางพีคแทรม
MZ_EK_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
MZ_EK_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ดิสนีย์แลนด์
MZ_HK_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
MZ_HK_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง วัดโป่วหลิน เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า วัดแชกงหมิว
MZ_EK_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
MZ_EK_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ยอดเขาวิคตรอเรียพีค ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
MZ_CX_ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์