Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648-49

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า / ทัวร์ยอดนิยม >>

MSP_CX_ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง  สุดคุ้ม 2018
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
MSP_CX_ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง สุดคุ้ม 2018
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
กระเช้านองปิง 360 องศา VICTORIA PEAK วัดแชกงหมิว
MSP_CX_ฮ่องกง สายบุญ 2018
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
MSP_CX_ฮ่องกง สายบุญ 2018
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
พระใหญ่เทียนถาน วัดกังหันลม วัดหวังต้าเซียน SYMPHONY OF LIGHTS
MSP_CX_ฮ่องกง สายแบ๊ว 2018
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
MSP_CX_ฮ่องกง สายแบ๊ว 2018
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ ดิสนีแลนด์ CITYGATE OUTLET
MS_NX_MACAU HONGKONG 3 D 2 N
ราคาเริ่มต้น
12,899 บาท
MS_NX_MACAU HONGKONG 3 D 2 N
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
เรือเฟอร์รี่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค วัดอาม่า ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
MS_NX_มาเก๊า จูไห่ 3 D 2 N
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
MS_NX_มาเก๊า จูไห่ 3 D 2 N
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม-มีนาคม 2561
การแสดงน้ำพุเต้นระบำ วัดผู่ถอ วัดเจ้าแม่กวนอิม
MS_NX_MACAU STYLE CHILL CHILL 3 D 2 N
ราคาเริ่มต้น
6,899 บาท
MS_NX_MACAU STYLE CHILL CHILL 3 D 2 N
3
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
ชมถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ โบสถ์เซนต์ปอล เวเนเซี่ยน
MS_HX_ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
ราคาเริ่มต้น
9,799 บาท
MS_HX_ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61
หาดรีพัลส์เบย์ สวนหยวนหมิงหยวน โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
MSP_CX_SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง 3D 12-14 APR_(2018)
ราคาเริ่มต้น
23,900 บาท
MSP_CX_SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง 3D 12-14 APR_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: 12-14 เมษายน 2561
MSP_CX_SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง 3D 13-15 APR_ (2018)
ราคาเริ่มต้น
23,900 บาท
MSP_CX_SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง 3D 13-15 APR_ (2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: 13 -15 เมษายน 2561
MSP_CX_SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง 3D 14-16 APR_(2018)
ราคาเริ่มต้น
23,900 บาท
MSP_CX_SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง 3D 14-16 APR_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: 14 - 16 เมษายน 2561
MSP_CX_ฮ่องกง เซินเจิ้น JAN-JUN  3D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
MSP_CX_ฮ่องกง เซินเจิ้น JAN-JUN 3D_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: 6 – 8 เมษายน 2561
MP_EK_ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท
MP_EK_ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 D_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
MP_EK_ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี!!! นองปิง 4 D_ (2018)
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท
MP_EK_ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี!!! นองปิง 4 D_ (2018)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
MP_EK_ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 D_2018
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
MP_EK_ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 D_2018
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2561
MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น กระเช้านองปิง 3 D_ (2018)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_CX_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น กระเช้านองปิง 3 D_ (2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
MB_EK_ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_EK_ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 D_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2561
MB_RJ_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MB_RJ_ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 D_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2561
MB_RJ_ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วันดัง 3 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
MB_RJ_ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วันดัง 3 D_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2561
MAS_HX_ฮ่องกง (Disneyland  Ngping 360 ) 3 D (FEB-MAR')_(2018)
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
MAS_HX_ฮ่องกง (Disneyland Ngping 360 ) 3 D (FEB-MAR')_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
MAS_HX_ฮ่องกง (เกาะลันเตา) เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊ 4 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
MAS_HX_ฮ่องกง (เกาะลันเตา) เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊ 4 D_(2018)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม 2561
MAS_HX_ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 D (FEB-MAR')_(2018)
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
MAS_HX_ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 D (FEB-MAR')_(2018)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม 2561
MAS_HX_ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 D (FEB-MAR')_(2018)
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
MAS_HX_ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 D (FEB-MAR')_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
MAS_HX_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  3 D(FEB-MAR')_(2018)
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
MAS_HX_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 D(FEB-MAR')_(2018)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
MS_HX_ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน_MAR'_(2018)
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
MS_HX_ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน_MAR'_(2018)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5647-48
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์