Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648-49

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ยอดนิยม >>

MJ_BG_Korea Love Love Ski 5D3N
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
MJ_BG_Korea Love Love Ski 5D3N
5วัน 3คืน
เดินทาง: ธันวาคม - มีนาคม 2561
พักสกีรีสอร์ท เทศกาลเล่นสกีสโนว์ โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley
MJ_BG_Snow Seoul Cruise 5D3N
MJ_BG_Snow Seoul Cruise 5D3N
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
MJ_BG_Snow Seoul Cruise 5D3N
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: ธันวาคม - มีนาคม 2561
บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ Ara Cruise เทศกาลเล่นสกีสโนว์
MT_ZE_BUSAN PLUS + JOY WINTER
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
MT_ZE_BUSAN PLUS + JOY WINTER
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2561
นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ลานสกี
MT_ZE_HOT PROMOTION JEJU WINTER (01 Dec 17 - 28 Feb 18)
ราคาเริ่มต้น
12,300 บาท
MT_ZE_HOT PROMOTION JEJU WINTER (01 Dec 17 - 28 Feb 18)
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ฮัลโหล คิตตี้ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
MJ_TG_Premium Korea Four Star 5D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท
MJ_TG_Premium Korea Four Star 5D_(2018)
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: ธันวาคม 60 - มีนาคม 61
MJ_BG_ Journey Classic No.1 Apr-May18_(2018)
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
MJ_BG_ Journey Classic No.1 Apr-May18_(2018)
5 วัน
เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2561
ท่องเที่ยว เมืองอินชอน – เมืองซงโด เมืองแห่งความไฮเทคและมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
MJ_BG_Snow Seoul Cruise  21Mar-May18_(2018)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
MJ_BG_Snow Seoul Cruise 21Mar-May18_(2018)
5 วัน
เดินทาง: มีนาคม - พฤษภาคม 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5647-48
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์