Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ยอดนิยม >>

MI_XJ_ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
MI_XJ_ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N
6 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์
MT_LC_BUSAN PLUS + JOY SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
ราคาเริ่มต้น
11,300 บาท
MT_LC_BUSAN PLUS + JOY SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: 01 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561
MJ_BG_ Journey Classic No.1 Apr-May18_(2018)
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
MJ_BG_ Journey Classic No.1 Apr-May18_(2018)
5 วัน
เดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม 2561
ท่องเที่ยว เมืองอินชอน – เมืองซงโด เมืองแห่งความไฮเทคและมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
MJ_BG_Snow Seoul Cruise  21Mar-May18_(2018)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
MJ_BG_Snow Seoul Cruise 21Mar-May18_(2018)
5 วัน
เดินทาง: มีนาคม - พฤษภาคม 2561
MT_LC_BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM 2018 (01 MAR - 28 MAY 2018)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
MT_LC_BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM 2018 (01 MAR - 28 MAY 2018)
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: 26 มีนาคม – 10 เมษายน 2561
MT_LC_KOREA PLUS + JOY SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
ราคาเริ่มต้น
13,300 บาท
MT_LC_KOREA PLUS + JOY SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: 01 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561
MT_LC_KOREA PLUS + SPECIAL SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
ราคาเริ่มต้น
11,600 บาท
MT_LC_KOREA PLUS + SPECIAL SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: 01 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561
MT_ZE_HOT PROMOTION JEJU SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
MT_ZE_HOT PROMOTION JEJU SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)
4 วัน
เดินทาง: 01 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561
MJ_BG_Budget Ice Flower Snow 21Mar-May18 - up31Jan18
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
MJ_BG_Budget Ice Flower Snow 21Mar-May18 - up31Jan18
5 วัน
เดินทาง: มีนาคม - พฤษภาคม 2561
MT_ZE_JEJU SPECIAL AUTUMN (31 AUG - 30 NOV 18)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
MT_ZE_JEJU SPECIAL AUTUMN (31 AUG - 30 NOV 18)
4 วัน
เดินทาง: 31 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
MT_ZE_KOREA PLUS + JOY SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)18-1-18
ราคาเริ่มต้น
13,300 บาท
MT_ZE_KOREA PLUS + JOY SPRING (01 MAR - 28 MAY 2018)18-1-18
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: 01 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์