Multiplustravel
Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวรไต้หวัน

ทัวรไต้หวัน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MA_CI_ทัวร์ไต้หวันชะนี มีแรง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,333 บาท
MA_CI_ทัวร์ไต้หวันชะนี มีแรง 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมลอย นั่งรถไฟหัวจรวด กระเช้าเมาคง
MA_CI_ทัวร์ไต้หวันก้านยาว ได้อีก 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,899 บาท
MA_CI_ทัวร์ไต้หวันก้านยาว ได้อีก 5 วัน 4 คืน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว พิเศษสุด!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 ชั้น 86
MF_TG_ทัวร์ ไต้หวัน เป๊ะเวอร์  4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
MF_TG_ทัวร์ ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ตึกไทเป101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
MA_BR_ทัวร์ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,888 บาท
MA_BR_ทัวร์ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ดหลงซานซื่อ ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
MO_WE_ทัวร์ไต้หวัน เกาสง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
MO_WE_ทัวร์ไต้หวัน เกาสง 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
พระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ทะเลสาบดอกบัว เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ
MI_IT_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
MI_IT_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง
MI_XW_T26 Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน 3คืน (2018)
ราคาเริ่มต้น
13,988 บาท
MI_XW_T26 Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (2018)
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561
MI_IT_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
MI_IT_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 D_(2018)
4 วัน คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561
MI_XW_T26_Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
13,988 บาท
MI_XW_T26_Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 D_(2018)
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์