Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648

ทัวรไต้หวัน

ทัวรไต้หวัน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MAJ_CI_TAIWAN HA HA  3 อุทยาน
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
MAJ_CI_TAIWAN HA HA 3 อุทยาน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: ธันวาคม – มิถุนายน 2561
อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ
MAJ_CI_TAIWAN BAO BAO 4D3N JAN - JUN 18
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
MAJ_CI_TAIWAN BAO BAO 4D3N JAN - JUN 18
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มิถุนายน 2561
เมืองจีหลง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
MAJ_CI_TAIWAN SHAN SHAN 4D3N
ราคาเริ่มต้น
24,888 บาท
MAJ_CI_TAIWAN SHAN SHAN 4D3N
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มิถุนายน 2561
หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
MI_XW_T26 Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน 3คืน (2018)
ราคาเริ่มต้น
13,988 บาท
MI_XW_T26 Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (2018)
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561
MI_IT_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
MI_IT_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 D_(2018)
4 วัน คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561
MI_XW_T26_Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
13,988 บาท
MI_XW_T26_Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 D_(2018)
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561
MI_XW_T27_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
MI_XW_T27_ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 D_(2018)
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - มิถุนายน 2561
MI_XW_T28_ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
16,888 บาท
MI_XW_T28_ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6D_(2018)
6 วัน 4 คืน
เดินทาง: มีนาคม - มิถุนายน 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648 / 086-311-5168
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์