Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 086-3115168, Hotline Tour: 091-7725648-49

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน / ทัวร์ยอดนิยม >>

MS_CZ_กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันได หลงจี๋ 6D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
16,799 บาท
MS_CZ_กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันได หลงจี๋ 6D_(2018)
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: 01 - 06 / 09 - 14 มีนาคม 2561
MS_XW_เทียนจิน พระราชวังกู้กง รถไฟความเร็วสูง วัดเจ้าแม่ทับทิม
ราคาเริ่มต้น
14,899 บาท
MS_XW_เทียนจิน พระราชวังกู้กง รถไฟความเร็วสูง วัดเจ้าแม่ทับทิม
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
พระราชวังต้องห้ามกู้กง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์
MS_XW_โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน
ราคาเริ่มต้น
28,799 บาท
MS_XW_โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน
7 วัน 5 คืน
เดินทาง: 07-13 มีนาคม 2561
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่)
MS_WE_ฉงชิ่ง ลานสกี หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงกระจก
ราคาเริ่มต้น
9,899 บาท
MS_WE_ฉงชิ่ง ลานสกี หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงกระจก
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
MS_WE_จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว ลิฟท์แก้ว
ราคาเริ่มต้น
12,899 บาท
MS_WE_จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว ลิฟท์แก้ว
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) ถนนคนเดินซีปู้เจีย
MS_FM_เมืองโบราณอูเจิ้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
MS_FM_เมืองโบราณอูเจิ้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น ล่องเรือทะเลสาบซีหู ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
MS_FM_นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
MS_FM_นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบซีหู เกาะผู่โถวซาน อุโมงค์เลเซอร์
MS_CZ_นาขั้นบันได หลงจี๋ กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว พัก 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น
16,799 บาท
MS_CZ_นาขั้นบันได หลงจี๋ กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว พัก 5 ดาว
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: 01-06 / 09-14 มีนาคม 2561
นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ถ้ำขลุ่ยอ้อ ชมโชว์ MIRAGE
MS_HX_ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
ราคาเริ่มต้น
9,799 บาท
MS_HX_ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61
หาดรีพัลส์เบย์ สวนหยวนหมิงหยวน โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
MS_CZ_ซากุระบานที่อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว)
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
MS_CZ_ซากุระบานที่อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว)
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: มีนาคม 2561
อู่ฮั่น ทุ่งดอกมัสตาร์ด สวนสตอเบอร์รี่ สวนซากุระ
MS_MU_คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,899 บาท
MS_MU_คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: มีนาคม 2561
วัดเจ้าแม่กวนอิม อุทยานน้ำหยก เขาซีซาน
MS_MF_ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน เกาะเปียนโน บ้านดินกู่โหลว 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
MS_MF_ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน เกาะเปียนโน บ้านดินกู่โหลว 6 วัน 5 คืน
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
หมู่บ้านดิน ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
MS_MU_เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
MS_MU_เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย เซี่ยงไฮ้
MS_MU_หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ จิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท
MS_MU_หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ จิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย เมืองโบราณหงชุน อุทยานหวงซาน
MS_WE_เสินหนงเจี้ย เกงจิ๋ว ฉางซา 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
MS_WE_เสินหนงเจี้ย เกงจิ๋ว ฉางซา 6 วัน 5 คืน
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: มกราคม และ มีนาคม 2561
กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง กำแพงเมืองเกงจิ๋ว พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋
MS_MU_SHMUKMG9 พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
21,799 บาท
MS_MU_SHMUKMG9 พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 D_(2018)
6 วัน 5 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง
MS_MU_ Kunming ชิก กะ โด๊ะ !! 5D4N JAN-MAR 61 (2018)
ราคาเริ่มต้น
17,899 บาท
MS_MU_ Kunming ชิก กะ โด๊ะ !! 5D4N JAN-MAR 61 (2018)
5 วัน 4 คืน
เดินทาง: มกคารม - มีนาคม 2561
MS_XW_ Beijing เลท ดิท โก !! 4D JAN-MAR_(2018)
ราคาเริ่มต้น
13,899 บาท
MS_XW_ Beijing เลท ดิท โก !! 4D JAN-MAR_(2018)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2561
MS_CZ_ ซากุระบาน ที่อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่ 4D2N_(2018)
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
MS_CZ_ ซากุระบาน ที่อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่ 4D2N_(2018)
4 วัน 2 คืน
เดินทาง: มีนาคม 2561
M3_OM_MONGOLIA 8D_(2018)
ราคาเริ่มต้น
53,900 บาท
M3_OM_MONGOLIA 8D_(2018)
8 วัน 6 คืน
เดินทาง: มีนาคม – สิงหาคม 2561
MI_XW_B92_ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน_(2018)
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
MI_XW_B92_ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน_(2018)
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2561

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5647-48
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์