Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 062-348-5575, Hotline Tour: 098-256 9326

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์ยอดนิยม >>

MB_VZ_ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
MB_VZ_ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2563
น้ำตก DATANLA นั่งรถราง นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟาร์มเลี้ยงชะมด สวนดอกไฮเดรนเยีย
MB_VZ_ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมิน 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท
MB_VZ_ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมิน 4วัน 3คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - พฤษภาคม 2563
น้ำตก DATANLA นั่งรถราง นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟาร์มเลี้ยงชะมด สวนดอกไฮเดรนเยีย
MB_FD_FANSIPAN มหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
MB_FD_FANSIPAN มหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: มกราคม - เมษายน 2563
เมืองซาปา
MB_VZ_มหัจรรย์สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
MB_VZ_มหัจรรย์สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง: สิงหาคม - มีนาคม 2563
พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สะพานสีทอง สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ)

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-810 7103 / 088-757-1580
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์