Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 062-348-5575, Hotline Tour: 098-256 9326

ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์สวีเดน SONGKRAN_M150A โลโฟเทน (นอร์เวย์ สวีเดน) NORTHERN LIGHTS LOFOTEN (10-20 Apr 2020) 11 วัน สายการบินไทย

สายการบิน :
ระยะเวลา : 11 วัน
ประเทศ : Sweden
เดินทาง: 10 - 20 เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น
150,000.00 บาท
ABISKO-LOFOTEN-TROMSO

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Tour information

1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (-/-/-)
2
เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) -เที่ยวชมเมือง -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง (-/L/D)
3
บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (B/-/D)
4
รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโววาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน (B/L/D)
5
เที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine (B/L/D)
6
เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - พักเมืองเมืองสโววาร์ด (B/L/D)
7
เมืองสโววาด์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ (B/L/D)
8
เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (B/L/D)
9
บินสู่เมืองออสโล - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท (B/L/D)
10
สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (B/-/-)
11
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ (-/-/-)

ตารางราคา

Price chart

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง : 10 - 20 เมษายน 2563
กำหนดการ : 10 - 20 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 150,000.- เด็ก 135,000.-
พักเดี่ยว 25,000.- มีเตียง 135,000.-
พักสาม - ไม่มีเตียง 128,000.-

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-810 7103 / 088-757-1580
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์