Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 062-348-5575, Hotline Tour: 098-256 9326

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า MZ_FD_ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง] 3วัน 2คืน 3 วัน 2 คืน FD

สายการบิน :
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ประเทศ :
เดินทาง: มีนาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น
8,999.00 บาท
นั่งกระเช้านองปิง หวังต้าเซียน สวนหยวนหมิงหยวน วัดอาม่า THE PARISIAN MACAO

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Tour information

1
ดอนเมือง – ฮ่องกง – วัดโป่วหลิน – วัดแชกงหมิว – ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น (-/L/D)
2
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา (B/L/D)
3
จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (B/L/-)

ตารางราคา

Price chart

ราคาทัวร์สำหรับเดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 2563 
กำหนดการ : มีนาคม - กันยายน 2563
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 8,999.- เด็ก 8,999.-
พักเดี่ยว 3,500.- มีเตียง 8,999.-
พักสาม - ไม่มีเตียง 8,999.-

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-810 7103 / 088-757-1580
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์